RURY WIROWANE BFS

RURY WIROWANE – Instalacje do sprężonych rur wirowanych i koryt

Formy do rur wirowanych zbrojone są w głównej linii drutami sprężającymi i wypełniane betonem na wirówce BFS. Zagęszczanie betonu odbywa się poprzez działanie siły odśrodkowej powstającej podczas wirowania, a także dzięki specjalnemu systemowi wibracyjnemu BFS.

Po utwardzeniu w komorze parowej rura jest ponownie sprężana radialnie w linii pomocniczej za pomocą specjalnie zaprojektowanego urządzenia, a następnie w systemie natryskowym pokrywana zaprawą w celu uzyskania odporności na korozję.

Zastosowanie precyzyjnej technologii BFS umożliwia wytworzenie na krańcu szczytowym wpustu uszczelnienia komory oraz zainstalowanie tam uszczelnienia bez konieczności dodatkowego frezowania.

Najwyższej jakości produktem końcowym jest rura wysokociśnieniowa z niezwykle odpornego betonu, wytrzymującego ciśnienie robocze do 20 barów.

W przypadku regionów zagrożonych trzęsieniem ziemi przewody rurowe wykańcza się odpornymi na trzęsienia ziemi spoinami, zapewniającymi bezpieczeństwo instalacji również w czasie wstrząsów. Dzięki wysokiej giętkości spoin pomiędzy rurami jednego wodociągu możliwe jest wykonanie szerokokątnych krzywizn bez konieczności stosowania elementów specjalnych.

Proces ten umożliwia produkcję rur o średnicy od DN 350 do 3120 mm przy długości od 6 do 7 m i korytek o średnicy od DN 350 do 2000 mm i długości od 5 do 7.

ikona BFS prospekt druckrohre 2018 EN