SPRĘŻONE RURY BETONOWE

Urządzenia do produkcji sprężonych rur betonowych (PCCP) (Prestressed concrete cylinder pipes) rozróżnia się ze względu na sposób ich wytwarzania na dwie grupy: PCCP z cylindrem stalowym osadzonym wewnątrz (ECP) oraz PCCP z cylindrem stalowym znajdującym się na zewnątrz. W przypadku obu metod produkcyjnych BFS oferuje kompletny program dla urządzenia oraz wyposażenia zakładu producyjnego.

Inżynierowie BFS CASAGRANDE w przciągu ostatnich 50-ciu lat zainicjowali przełomowe zmiany w ewolucji tych systemów produkcyjnych, co pozwoliło im osiągnąć status liderów technologicznych w tym segmencie rynkowym.

Zapraszamy do kontaktu po szczegółowe informacje.

ikona BFS prospekt druckrohre 2018 EN small