Sterownik AutoCure®

Messen Regeln

Sterownik AutoCure® jako kombinacja sprawdzonej technologii standardowej oraz zaprojektowanego we własnym zakresie oprogramowania umożliwia elastyczne zastosowanie w przypadku zróżnicowanych produktów, producentów oraz jednostek certyfikujących z branży produkcji betonu. Automatyzacja procesu dojrzewania zwiększa jego dokładność, powtarzalność i wydajność oraz podnosi jakość i konsystencję betonu, umożliwia dodatkowo oszczędność kosztów, gdyż pozwala zapobiegać nadmiernemu dojrzewaniu.


kraft curing logo