Sterownik AutoCure®

Messen Regeln

System sterowania procesem dojrzewania składający się z oprogramowania i sterowników AutoCure® to kombinacja sprawdzonej technologii standardowej oraz zaprojektowanego we własnym zakresie oprogramowania. Autocure® znajduje zastosowanie w przypadku zróżnicowanych produktów i producentów, a także jednostek certyfikujących z branży produkcji betonu. System ten automatycznie dokonuje pomiaru i steruje temperaturą i wilgotnością względną w celu uzyskania powtarzalności parametrów procesu pielęgnacji. Automatyzacja procesu dojrzewania zwiększa jego dokładność  i wydajność oraz podnosi jakość i konsystencję betonu, umożliwia dodatkowo oszczędność kosztów, gdyż pozwala zapobiegać nadmiernemu dojrzewaniu.

 


kraft curing logo