VAPORWARE V.2 

Messen Regeln

VAPORWARE V.2 jest skomputeryzowanym rozwiązaniem przemysłowym, przeznaczonym do gromadzenia danych związanych z dojrzewaniem (rozsyłanych i zapisywanych wewnątrz przedsiębiorstwa lub przedkładanych pod jako dokument potwierdzający jakość na potrzeby wymagań certyfikacyjnych). Vaporware wyświetla czas dojrzewania, temperaturę, względną wilgotność powietrza oraz parametry eksploatacyjne instalacji i komunikaty alarmowe, a powyższe informacje zapisuje w przejrzystej formie oraz odrębnie dla każdego z cykli dojrzewania pod postacią pliku PDF. Dodatkowo powyższe dane mogą być odczytywane za pomocą wszystkich urządzeń, które dysponują złączem Ethernet – komputerów PC i urządzeń mobilnych. Zabezpieczone przed sfałszowaniem pliki PDF mają strukturę odpowiadającą wymaganiom klienta i mogą zawierać nazwę klienta, jego logotyp oraz dowolną liczbę dodatkowych szczegółowych informacji.