Oprogramowanie wizualizacyjne

Do obsługi systemów kontroli wysokości – zarówno SHV200 jak i SHV500 – służy wielojęzyczny system wizualizacji, który bazuje na przeglądarce internetowej i może być dostępny w każdym komputerze z dostępem do sieci. Wyświetla on wyniki pomiarów: wartości średnie dla rzędu kostki lub bloczków i wartość średnią dla całej palety kostki lub bloczków. Ponadto możliwe jest zintegrowanie wizualizacji pomiarów i ich wyników z wizualizacją poszczególnych elementów linii produkcyjnej.

 
wizualizacja internetowa

Oprócz wizualizacji internetowej, dostępna jest również wizualizacja oparta na systemie Windows SHV-VISU, która wyposażona jest w dodatkowe funkcjonalności.