Oprogramowanie wizualizacyjne

Wszystkie elementy do pomiaru wysokości bloczków są zintegrowane w czujniku HCS 500 lub w sterowniku urządzenia. Do przeglądania wyników pomiarów może być użyty każdy komputer z dostępem do sieci. Ponadto możliwe jest zintegrowanie wizualizacji pomiarów i ich wyników z wizualizacją poszczególnych elementów linii produkcyjnej.